Budgetskema

Vi har udarbejdet et gratis budgetskema i Excel, som du kan benytte til at få overblik over din økonomi. Det giver et godt indblik i dine indtægter og udgifter, så du kan vurdere om der er plads i din privatøkonomi til at optage et lån.


Hent vores gratis excel budgetskema her:


Gratis budgetskema

Overblik over dine indtægter

Det første, som du skal have styr på i dit budget er dine eller Jeres indtægter i husholdningen. Det kan enten være i form løn fra arbejde, ydelser fra kommunen, børnepenge osv. I vores budgetskema skal du indtaste samtlige dine indtægter efter SKAT.

Indtægter

I excel budgettet kan du selv vælge om du vil indtaste dine indtægter og udgifter pr. måned, kvartal eller år.

De faste udgifter i budgettet

De faste udgifter i din privatøkonomi udgøres af betalinger til f.eks. bolig, bil og transport, medicin, fagforening og A-kasse, forsikringer. Disse udgifter er karakteriseret ved at det er udgifter, som du bliver nødt til at afholde for at du kan bo og leve. Det kan være udgifter, som er svære at sætte op eller ned, medmindre at du foretager store beslutninger i din dagligdag, såsom at flytte til anden bolig, skifte arbejde eller stifte familie.

Nedenfor kan du se de poster, som vi har lagt ind i vores budgetskema til at få overblik over de faste udgifter:

Faste udgifter

De variable udgifter i budgettet

De sidste poster i dit budget udgøres af de variable udgifter i din økonomi. Det er betalinger, som skal dække f.eks. mad, rejser, tøj, gaver og forlystelser som café- og biografture. Nedenfor kan du se de poster, som du har mulighed for at indtaste i vores excel budgetskema:

Variable udgifter

Dit samlede rådighedsbeløb

Når du har indtastet alle dine indtægter og udgifter i vores budgetskema, så får du automatisk udregnet dine samlede indtægter og udgifter, samt hvad du har til rådighed når alle dine regninger er betalt. Hvis du har et ønske om at optage et lån, så kan du nemt justere dine udgiftsposter for at se om der er luft nok i din økonomi til at dække de ekstra fremtidige betalinger.

rådighedsbeløb

Når banken skal vurdere om du har luft nok i økonomien, så vil kræve at du har et rådighedsbeløb, som de mener er stort nok til at dække de variable udgifter, som en typisk familie har med samme sammensætning, som din. Du kan læse mere om hvordan bankerne vurderer hvor meget luft i din økonomi, som du skal have, i vores artikel om rådighedsbeløb her.

Få overblik med et budgetskema og find dit rådighedsbeløb.Hent vores gratis excel budgetskema her:


Gratis budgetskema