Realkreditlån

Realkreditlån benyttes til at finansiere køb af fast ejendom. Det kan enten være i form af et lån til et huskøb eller til lån i friværdien i boligen. Huset stilles som sikkerhed for lånet.

Realkreditlånets størrelse afhænger af boligens værdi og din økonomi

Det er Realkreditinstituttet, som vurderer hvor stort et beløb, som du har mulighed for at låne via et realkreditlån. Den maksimale grænse er 80% af boligens værdi, men samtidig skal låneudbyderen vurdere din samlede økonomi, så de kan sandsynliggøre at du kan betale dine terminer på lånet. Hvis din indkomst er høj og dine nuværende faste udgifter er fornuftige, så kan du låne et større beløb til køb af bolig end hvis dit indkomst er lavere og dit rådighedsbeløb generelt er mindre.

Flere typer af realkreditlån

Der er mange forskellige typer af realkreditlån at vælge imellem. Du kan enten vælge et lån med fast rente eller med mere eller mindre variabel rente. Alle lånene er finansieret via obligationer, som realkreditinstitutterne sælger til investorer.

Et fast forrentet obligationslån giver dig en fast rente gennem hele lånets løbetid, som du også har mulighed for at konvertere og omlægge ved større udsving i renterne. Stiger renterne meget kan du konvertere lånet til et lån med lavere rente med den samme restgæld. Falder renterne derimod kan du omlægge lånet til et lån med lavere restgæld, men til gengæld med en højere rente.

Et variabelt forrentet realkreditlån fås i mange typer. Flexlån har været meget populære herhjemme i lang tid, særligt de meget korte, hvor renten fastsættes én gang årligt og hvor renten har været meget lav gennem lang tid. Derudover findes også variable obligationslån, hvor renten ændres 2-4 gange i løbet af året. Sidstnævnte kan være med eller uden renteloft. Fordelen ved disse er en i øjeblikket meget lav rente. Ulempen er at renten kan stige gennem lånets løbetid.

Billigste Realkreditlån

Realkreditlån med eller uden afdragsfrihed

Både de variabelt og fast forrentede obligationslån kan fås med eller uden afdragsfrihed i de første år. Afdragsfrihed betyder at du udelukkende betaler renter på lånet og altså ikke afdrager på gælden. Husk dog at lånet på et eller andet tidspunkt skal betales tilbage, dog kan det være en god mulighed for at få lidt luft i økonomien på trængte tidspunkter.

Bidragssats på realkreditlån

På et realkreditlån skal du udover renten på obligationen også betale en såkaldt bidragssats. Dette er et gebyr til realkreditinstituttet til at dække deres administrationsomkostninger og en indtjening til virksomheden. Bidragssatsen er som regel lavere jo mindre dit lån er i forhold til boligens værdi.

Få gratis tilbud på dit realkreditlån.
Udbydere af Realkreditlån
Nykredit: https://www.nykredit.dk
Realkredit Danmark: http://www.rd.dk/
BRF: http://brf.dk/
Nordea: http://www.nordea.dk/