Gældsfaktor

Når banken eller en långiver skal vurdere om du vil være i stand til at betale et givent lån tilbage, så er din gældsfaktor en vigtig del af kreditvurderingen af din økonomi. Nøgletallet beskriver i hvor høj at du er gældsat i forhold til dine indtægter.

Sådan regnes din gældsfaktor ud

Din gældsfaktor regnes ud ved at holde din samlede gæld op i de samlede bruttoindtægter i husstanden. Bruttoindtægten er de samlede indtægter før skat.

Tjener et par f.eks. 700.000 kr. årligt før skat og har en samlet gæld på 2 mio. kr., så har de en gældsfaktor på 2,85.

Gældsfaktor udregning
2.000.000 / 700.000 = 2,85

Gældsfaktoren benyttes forskelligt af de mange banker og låneudbydere, men grundlæggende taler man om, at en gældsfaktor under 3 er en helt normal og sund gældsfaktor. Hvis den overstiger dette, så skal der være gode argumenter for at låne flere penge. Det kunne f.eks. at renteniveauet i dag er ekstremt lavt, så man hurtigere får mulighed for at tilbagebetale sine penge, eller at man kan dokumere en snarlig arv, bonus, lønforhøjelse eller lignende ting, som kan spille ind på din fremtidige økonomi.

Læs mere om gældsfaktor og hvordan bankerne bruger gældsfaktor som nøgletal.