Kreditvurdering

En kreditvurdering er en vurdering af sandsynligheden for at låntager betaler de penge tilbage, som han eller hun har lånt af den pågældende bank eller anden kreditor. Långiver vil altid foretage en kreditvurdering før at de låner pengene ud, så de er sikre på deres investering.

Der er flere ting, som undersøges i en kreditvurdering, som vi vil gå igennem nedenfor. Det drejer sig om:

  • Låntagers økonomiske mulighed for at betale tilbage
  • Låntagers vilje til at betale tilbage
  • Eventuelle sikkerheder, som der kan tages pant i

Låntagers evne til at betale tilbage

Når banken undersøger din evne til at betale tilbage, så undersøger den grundigt din økonomi, så de kan være sikre på at dine indtægter kan dække både din nuværende udgifter og de ekstra udgifter i form af afdrag og renter på lånet. Jo bedre økonomi, som du har, jo bedre vilkår vil du også kunne få i banken.

I vurderingen indgår dine indtægter fra job eller offentlig støtte i form af dagpenge, kontanthjælp, børnepenge osv., samt dine udgifter til bolig, bil, mad, tøj osv. Her er det vigtigt at du har et rådighedsbeløb, som er passende for din økonomi, som kan variere afhængigt af om du er single, samboende, har børn osv. Rådighedsbeløbet er hvad du har tilbage af dine indtægter, efter at du har betalt de faste udgifter til bolig, bil, varme, vand osv.

Du skal typisk sende dokumenter i form af seneste årsopgørelse, lønseddel og et budget for at dokumentere dine indtægter og udgifter.

Låntagers vilje til at betale pengene tilbage

Banken undersøger også om du tidligere har været god til at betale din gæld tilbage, samt har orden i økonomien. Det sker f.eks. ved at banken tjekker om du har haft overtræksrenter på dine konti, samt om der evt. er manglende betalinger til det offentlige. Du skal altså sandsynliggøre at du ikke blot har gode indtægter i forhold til dine udgifter, men også at du er god til at betale tilbage til tiden.

Banken undersøger også om du evt. er registreret i RKI eller andet debitorregister, hvor man kan havne i, hvis man ikke tidligere har betalt sine regninger.

Sikkerheder, som banken kan tage pant i

Det sidste led i kreditvurderingen, som banken eller långiver undersøger er om du har nogle værdier eller formue, som banken kan tage sikkerhed i for at sikre sig de udlånte penge. Det kan enten være i form af din bolig, bil eller eventuelle værdipapirer.

Du kan læse mere om sikkerheder og pant for lån her.

Lav dit eget budget

For at få overblik over din privatøkonomi, så er det nødvendigt at du benytter et budgetskema til indtastning af dine eller husstandens indtægter og udgifter. Du kan benytte og downloade vores gratis budgetskema. Læs mere om vores budgetskema