Rentebegreber

Der kan være stor forvirring omkring hvordan en rente angives på et lån. Der kan være tale om pålydende rente, nominel rente, effektiv rente, debitorrente mv. Vi har beskrevet de forskellige rentebegreber nedenfor, så du kan få en større forståelse for de forskellige rentetyper. Derudover kan de selv omregne rentetyper via vores værktøj til omregning af renter.

Pålydende rente

Pålydende rente er den rente, som man beregner lånets rente, afdrag og ydelser ud fra. Det er den rentesats, som står angivet i lånedokumentet og som benyttes til at styre afviklingen af lånet. Denne rentesats tager ikke højde for hvor mange gange i løbet af et år, som du skal betale terminer. Rentesatsen er altså den samme, ligegyldigt om man betaler månedligt, kvartårlig, halvårligt eller kun én gang om året.

Debitorrente

Det er ikke uden betydning om du betaler terminer 12 gange om året eller kun 1 gang. Hvis du betaler 12 gange om året, så leverer du renterne tilbage hurtigere og du kunne have fået forrentning af det tilbagebetalte rentebeløb i mellemtiden. Denne mistede forrentning er en ekstra omkostning for dig. Her kommer debitorrenten i spil, da denne tager højde for den ekstra udgift. Debitorrenten omregner de hurtigere betalinger af renten om til hvad renten skulle have været, hvis der kun blev betalt renter én gang om året.

At du også tilbagebetaler afdrag hurtigere har i denne sammenhæng ikke nogen betydning, da man efterfølgende ikke betaler renter af dette beløb.

Årlig nominel rente

Årlig nominel rente er det samme, som debitorrente. Dvs. at denne rente er altså afhængig af hvor mange gange, som du betaler af på lånet i løbet af et år.

Nominel rente

Nominel rente er det samme, som debitorrente og tager altså også højde for renters rente effekten.

Effektiv rente

Effektiv rente benyttes ofte i sammenhæng med obligationslån, hvor denne rentesats tager højde for både antal terminer pr. år, stiftelsesomkostninger, forud eller bagud betale terminer, kurstab mv. Denne rentesats er altså beregnet på næsten samme måde, som ÅOP (årlige omkostninger i procent), hvor den effektive rente dog også tager højde for om terminerne er forud eller bagud betalte.

Beregningseksempel

Et lån har en pålydende rente på 5% og betaler månedlige terminer. Debitorrenten med renters rente effekten udregnes således:

Debitorrente = (1+0,05/12)^12-1 = 0,051161898 = 5,12%

Og bliver lidt mindre, hvis der kun betales kvartårlige terminer:

Debitorrente = (1+0,05/4)^4-1 = 0,050945337 = 5,09%

Og mindre endnu, hvis der kun betales halvålige terminer:

Debitorrente = (1+0,05/2)^2-1 = 0,050625 = 5,06%

Du kan selv prøve at regne med renters rente effekten her via vores rente omregner.
Yderligere info
Forklaring af renter hos Realkreditankenævnet: http://www.ran.dk/aarsemne.asp?emne_id=25