Omlægning af realkreditlån

Du har mulighed for at konvertere dit realkreditlån til enten en lavere eller højere rente, hvis renteniveauet ændrer dig efter, at du har optaget dit realkreditlån. Alle realkreditlån kan i princippet omlægges eller konverteres, men det er særligt attraktivt for fast forrentede obligationslån, som er konvertible. Det betyder, at du altid kan indfri dem til kurs 100. Det kan betyde en rentebesparelse for dig, eller at du skærer en god portion af din restgæld.

De mere variabelt forrentede lån, som f.eks. F1 lån eller variabelt forrentede obligationslån med fixing hvert kvartal eller halvår kan også omlægges. Dette skal dog helst være ved refinansieringsdatoen og her skifter man blot rentetype til f.eks. en fast rente. I denne artikel koncenterer vi os om konverting af lån med fast rente.

Omlægning til lavere rente

Hvis du har optaget et fast forrentet obligationslån for flere år tilbage på 4% eller 5%, så har du i dag mulighed for at konvertere lånet om til et 2% lån. Det koster dig ikke andet end nogle administrationsgebyrer til realkreditselskabet og så har du fået en lavere rente ved næste termin. Det skyldes, at der på alle fast forrentede obligationslån i dag er indbygget en ret til at komme ud af lånet til kurs 100, som betyder, at du i princippet blot kan betale din restgæld tilbage og så er du ude af lånet.

Restgælden, som skal tilbagebetales på det gamle lån finansierer du ved, at låne i et af de nye 2% lån, som tilbydes i skrivende stund (januar 2015). Der kan være et lille kurstab tilknyttet ved optagelsen af de nye lån, så det er mest attraktivt, at optage det nye lån så tæt på kurs 100, som muligt. Kurstabet og omkostningerne forbundet med omlægningen opvejes af de fremtidige årlige rentebesparelsr, som du opnår ved konverteringen. Dog anbefales det, at renterne helst skal flytte dig 2% før, at du vælger at nedkonvertere til et billigere lån.

Omlægning til en højere rente

At omlægge sit lån til en højere rente kan virke lidt mærkeligt, men der kan faktisk godt være en god idé med det. Øvelsen er dog mere spekulativ og giver ikke en sikker gevinst. Hvis renterne er steget siden du optog dig lån, så kan du opkonvertere til et højere forrentet lån. Fordelen er, at du kan kan komme ud af dit lån meget billigt med en kursgevinst, da kurserne på dine obligationer er faldet til under kurs 100. Således skal du f.eks. kun betale 900.000 kr. tilbage, hvis du skylder 1.000.000 og kursen på dine obligationer er 90.

Du låner pengene til, at indfri det gamle lån med et lån med den højere rente. Efter denne øvelser står du altså med et lån på kun 900.000 kr. i forhold til et lån på 1.000.000 kr. tidligere. Nu betaler du dog en højere rente.

Det kan være en fordel at opkonvertere, hvis du snarligt skal sælge din bolig eller hvis du forventer at renterne vil falde i fremtiden. Således kan du henholdsvis sikre dig en nedskrivning af din restgæld eller både opnå nedskrivningen og også en mulighed for at nedkonvertere til en lavere rente i fremtiden. Hvis sidstnævnte øvelse lykkes for dig, så har du pludselig samme lave rentesats, som ved første lån, men en restgæld, som der er barberet en stor del af. Det er dog, som nævnt, en spekulativ øvelse og svær at få timingen rigtig på.

Få hjælp til omlægningen

Dit realkreditinstitut eller bank kan finde på at kontakte dig, hvis renteniveauet er faldet og en omlægning kan betale sig. Du kan også få ekstern og uvildig hjælp til denne øvelse, hvor du både kan vurdere om det kan betale sig for dig at omlægge, samt om det evt. var en god idé at omlægge til et andet realkreditinstitutet i samme øvelse. Dette vil banken typisk ikke rådgive dig om, da de jo så mister dig som kunde.

Bliv opdateret på omlægning af lån