Rentetilpasningslån

Et rentetilpasningslån er et obligationslån, som du kan optage til at finansiere dit køb af en bolig. Rentetilpasningslånet refinansieres efter et givent antal år, som du selv vælger intervallet på. Du kan således vælges om lånets rente skal tilpasses efter hvert år eller efter f.eks. hvert 5. eller 10. år.

Renten tilpasses ved hver refinansiering

Når du optager dit rentetilpasningslån, så vælger du samtidig hvornår lånet skal refinansieret eller have tilpasset sin rente. Vælger du f.eks. at lånet skal refinansieres hvert år, så vil du vælge et lån af typen F1. Vælger du hvert 5. år, så vælger du lånetypen ved navn F5. Du kan vælge mellem refinansiering fra 1 år og op til 10 år. De mest valgte er dog klart F1 lån og herefter F3 eller F5 lån, afhængigt af hvordan renten har udviklet sig.

Udover at du kan vælge hvor mange år, som der skal gå før lånet skal rentetilpasses igen, så kan du også vælge om den skal tilpasses i januar, april eller oktober. Det afhænger lidt af de åbne serier i de enkelte realkreditinstitutter.

Løbetid på et rentetilpasningslån

Selvom lånet refinansieres hvert i hyppige intervaller, så er den samlede løbetid på lånet stadigvæk 20-30 år ligesom et alm. fast forrentet obligationslån.

Rentesatsen på et rentetilpasningslån

Renten på et F1 lån ligger i den korte ende af rentekurven og har i de sidste mange år været en hel del lavere en den faste rente. Hvis du vælger en F5'er eller F10'er, så binder du renten fast i længere tid og derfor vil denne rente også typisk være højere end et F1 lån. Boligejere med F1 lån har i lang tid været begunstiget af kraftigt faldende renter og har således hvert år kunne se, at de fik en ny og endnu lavere rente end tidligere. De seneste rentilpasninger i januar 2015 har opnået F1 renter på ca. 0,5%, hvilket er utroligt lavt i forhold til tidligere år. Renten på et rentetilpasningslån kaldes kontantlånsrenten.

Du skal også betale bidragssats

Udover renten på rentetilpasningslånet, så skal du også betale en bidragssats til dit realkreditinstitut. Dette er for at dække eventuelle omkostninger og tab, samt en indtjening til realkreditinstituttet. Bidragssatsen er afhængig af dit refinansieringsinterval, hvor det lige nu koster lidt ekstra at få tilpasset renten hvert år eller hvert andet år i forhold til mindre hyppige rentetilpasninger. Derudover kan bidragssatsen også blive hævet, hvis du ønsker afdragsfrihed i den første del af lånet. Bidragssatser kan svinge fra 0,5-2%.

Samlet rente = Kontantlånsrente + Bidragssats

Bidragssatsen godt kan ændre sig i låneperioden. Det kan f.eks. ske hvis realkreditselskaberne får højere omkostninger tilknyttet, som så kan dækkes af en forøgelse af bidragssatsen.

Hvad sker der hvis renten stiger?

Hvis renten stiger i lånemarkedet, så vil du få en højere rente næste gang, at du får dit lån rentetilpasset. I perioden op til din næste rentetilpasning vil der ikke ske noget med dine betalinger og du vil således være upåvirket af rentestigningerne i denne periode. Hvis du således lige har fået ny rente på dit F5 lån, så vil der gå 5 år før, at din rente vil stige.

Hvis du vil indfri dit lån, f.eks. pga. et hussalg, så vil en rentestigning dog påvirke dig, selvom der er 5 år til din næste rentetilpasning. Det vil faktisk blive lidt billigere for dig at indfri lånet, da din lånerente er lavere end hvad man kan låne ud til efter en rentestigning. Derfor vil långiver gerne lade dig indfri lidt billigere, så de kan låne pengene ud igen til en højere rente. I praksis falder kurserne på de bagvedliggende obligationer, som du så kan købe tilbage lidt billigere end før.

Hvad sker der hvis renten falder?

Hvis renten falder, så sker der faktisk det helt omvendte af hvad der sker hvis renten stiger. Du får således en lavere rente ved næste rentefixing og det bliver lidt dyrere for dig, hvis du vil indfri lånet. På refinansieringsdagen kan du dog altid indfri til din restgæld.

Kan jeg omlægge et rentetilpasningslån?

Du kan altid omlægge dit rentetilpasningslån til et andet. Dog kan du ikke omlægge det til kurs 100, som ved alm. konvertible obligationslån. Du skal betale den aktuelle kurs på de underliggende obligationer på lånet. Du kan således ikke på samme måde spekulere i op- og nedkonverteringer, som det ses på de fast forrentede obligationslån.

Mulighed for afdragsfrihed

Det er muligt at få afdragsfrihed på dit rentetilpasningslån, hvis realkreditinstituttet vurderer dig kreditværdi til det. I praksis betyder det, at du låner pengene i lidt længere tid og påfører derfor mere risiko for manglende tilbagebetaling til realkreditinstituttet. Derfor er renten og muligvis også bidragssatsen lidt dyrere på et afdragsfrit lån.

Yderligere omkostninger ved et rentetilpasningslån

Der er forskellige engangsomkostninger forbundet med både optagelse og evt. ekstraordinær indfrielse af ethvert obligationslån. Disse omkostninger kan f.eks. være stiftelsesgebyr, kurtage, tinglysningsservice, kurssikring, tinglysningsafgifter til staten osv. Disse oplysninger vil fremgå af dit lånetilbud eller indfrielsestilbud fra realkreditinstituttet.